Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331312
Title Normen voor de voedervoorziening
Author(s) Wieling, H.; Koops, A.H.; Rompelberg, L.E.M.; Jong, S. de
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 57) - 56
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1982
Keyword(s) diervoedering - plantkunde - rundvee - voer - graslanden - animal feeding - botany - cattle - feeds - grasslands
Categories Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Op een bedrijf worden veel beslissingen genomen. Dit wordt met behulp van programmeringen en begrotingen gedaan, daarvoor zijn technische en financiële gegevens nodig. Wat betreft de voedervoorziening werd tot de jaren zeventig gewerkt met de netto zetmeelwaardeproduktie van grasland als aanbod en met de voedernormen van het CVB als behoefte, zonder voldoende rekening te houden met de onderlinge samenhang van deze twee grootheden. Een werkgroep heeft daarom voor kalveren, pinken en melkkoeien een groot aantal graslandgebruiksplannen opgesteld. Voor melkkoeien zijn daarin een aantal gebruiksmogelijkheden als alternatieven voor het bedrijf opgenomen, zoals onbeperkt weiden, beperkt weiden en zomerstalvoedering. Algemene uitgangspunten zijn uitvoerig in dit rapport weergegeven. Hiertoe rekenen we grasgroei, kwaliteit van het gras, verliezen bij de benutting en voederopname en -behoefte van het vee. Ook de bewerking van uitgangspunten tot normen wordt behandeld. Zowel van kalveren, pinken, melkkoeien en een combinatie van kalveren en pinken zijn de verkregen kengetallen aan de hand van een voorbeeld toegelicht. De daarmee verkregen normen zijn in tabellen verwerkt. De wijze waarop deze tabellen zijn samengesteld, is eveneens weergegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.