Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331318
Title Doorzaaien van grasland op veen en komklei = Sod-seeding of grassland on peat and river basin clay
Author(s) Roozeboom, L.; Luten, W.
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 63) - 28
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1979
Keyword(s) teelt - cultuurmethoden - graslanden - bodemkunde - zaaien - beplanten - verplanten - zware kleigronden - cultivation - cultural methods - grasslands - soil science - sowing - planting - transplanting - clay soils
Categories Grasslands / Crop Husbandry
Abstract Op veengrond en zware kleigrond is herinzaai een riskante en moeizame zaak in verband met uitdrogen van het zaaibed (vooral bij veengrond), verlies aan draagkracht en de grondbewerking (vooral bij zware kleigrond). Doorzaaien is een methode van zaaien zonder grondbewerking. Gunstige ervaringen met het doorzaaien van sportvelden waren aanleiding deze methode op grasland voor landbouwgebruik opnieuw te gaan onderzoeken Dit was voor het Proefstation voor de Rundveehouderij aanleiding, samen met ICI-Holland BV, IMAG, Landré Milieu BV en de regionale onderzoekcentra De Vlierd en Zegveld, na te gaan in hoeverre dit een methode van graslandverbetering voor de praktijk kon zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.