Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331322
Title Vleesstierenhouderij : lineaire programmering van een groot aantal technische en economische mogelijkheden : bedrijfssituaties, geslachtgewichten, prijsverhoudingen
Author(s) Straten, H. van der
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 67) - 52
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1980
Keyword(s) rundvee - vleesproductie - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - nederland - cattle - meat production - productivity - profitability - animal husbandry - netherlands
Categories Cattle / Animal Husbandry (General)
Abstract Tot voor kort was er weinig bekend over de economische mogelijkheden van het houden van vleesstieren in verschillende bedrijfssituaties, het afleveren op verschillende eindgewichten en bij verschillende prijsverhoudingen. Deze studie is opgezet om hierin meer inzicht te krijgen. Omdat in de praktijk de stierenvleesproduktie hoofdzakelijk als neventak voorkomt zijn de berekeningen gebaseerd op een gezinsbedrijf met variaties in het arbeidsaanbod
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.