Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331328
Title Romensin in krachtvoer voor vleesstieren : vergelijkend onderzoek naar het effect van Romensin in krachtvoer gecombineerd met verschillende ruwvoeders = Romensin in concentrates for bull beef production
Author(s) Oostendorp, D.; Harmsen, H.E.
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 73) - 29
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1980
Keyword(s) hormonen - antibiotica - medicinaal voer - vleesvee - hormones - antibiotics - medicated feeds - beef cattle
Categories Feed Composition and Quality
Abstract Met ingang van 1 januari 1978 is het in Nederland toegestaan onder bepaalde voorwaarden het antibioticum Monensin-natrium(handelsnaam Romensin) in mengvoeders te verwerken. Volgens het door de fabrikant voorgeschreven schema dient de hoeveelheid Romensin toe te nemen naarmate het gewicht van de dieren toeneemt. Wanneer in de loop van de mestperiode geleidelijk aan meer krachtvoer in het rantsoen wordt opgenomen is een dergelijke dosering geen probleem. Dit is echter lang niet altijd in Nederland het geval. Om deze reden werd besloten een serie proeven uit te voeren waarbij het effect van Romensin onder verschillende rantsoenomstandigheden zou kunnen worden bestudeerd. Deze proeven worden in dit artikel beschreven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.