Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331335
Title Een- en tweemansmelksystemen op driemansmelkveebedrijven : verslag van een werkgroep = One-man and two-man milking systems at three-man dairy farms
Author(s) Ovinge, J.; Werkgroep,
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 80) - 92
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1982
Keyword(s) machinaal melken - agrarische bedrijfsvoering - nederland - machine milking - farm management - netherlands
Categories Mechanization
Abstract Bedrijfseconomische modelstudie naar de invloed van het toepassen van verschillende melksystemen (visgraat- en draaimelkstallen met verschillend aantal plaatsen) op het bedrijfsresultaat van fictieve driemansbedrijven (met buiten het gezin een medewerker) van verschillende grootte in de Nederlandse melkveehouderij. (Opmerkelijk is, dat in deze studie niet alleen de loonkosten op CAO-basis in beschouwing worden genomen, maar ook de mogelijkheden om de vrijgekomen arbeid in het eigen bedrijf produktief te maken; Ref.)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.