Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331455
Title Praktische Schapenhouderij
Author(s) Anonymous,
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Themaboek 4) - 121 p.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 1990
Abstract De eerste druk van Praktische Schapenhouderij kwam uit in mei 1979. Het boek bleek in een behoefte te voorzien voor zowel de praktijk als voor onderwijs en voorlichting. Thans verschijnt een geheel herziene druk. Daar is ook alle aanleiding toe omdat door de invoering van de superheffing de omstandigheden op de melkveebedrijven drastisch veranderd zijn. Op veel bedrijven nemen schapen de plaats in van de verdwenen melkkoeien. Ook op andere bedrijfstypen neemt de belangstelling voor de schapenhouderij nog steeds toe. Daarmee is de schapenhouderij op weg naar een volwaardige plaats in de Nederlandse veehouderij. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze uitgave zijn weg naar oude en nieuwe schapenhouders en andere belangstellenden zal vinden en naar tevredenheid geraadpleegd zal worden. Het boek is mede tot stand gekomen door de medewerking van schapenhouderijspecialisten van diverse Onderzoekinstituten, Consulentschappen en Gezondheidsdiensten voor Dieren. Auteurs en uitgever houden zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen voor een eventuele volgende druk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.