Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331478
Title Agrarisch natuurbeheer westelijk weidegebied
Author(s) Anonymous,
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Themaboek 30) - 112 p.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 1998
Abstract Het themaboek Agrarisch natuurbeheer is een vernieuwde uitgave van het inmiddels uitverkochte boek over agrarisch natuurbeheer op melkveebedrijven. In deze uitgebreidere full-colour uitgave komen alle aspecten van het agrarisch natuurbeheer op melkveebedrijven in het veenweidegebied aan de orde. Er staan o.a. korte artikelen in over weidevogelbeheer, aanleg van terrassen langs slootkanten, beheersgrasland, vlinders, hooigraslanden en kostenberekeningen over wat deze zaken (mogen) kosten. Het Proefbedrijf Zegveld is al in 1990 gestart met het onderzoek naar de integratie van melkveehouderij, natuur en milieu in het veenweidegebied. Enkele jaren later werd op drie praktijkbedrijven een demoproject gestart over agrarisch natuurbeheer. In dit themaboek worden de nieuwste resultaten van acht jaar onderzoek agrarisch natuurbeheer in het veenweidegebied vermeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.