Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331480
Title Handboek conditiescore melkvee
Author(s) Boxem, Tj.; Dobbelaar, P.; Durkz, D.L.; Mulder, W.; Talsma, L.W.; Wuijckhuise, L. van
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Themaboek 32) - 28 p.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1998
Abstract Op melkveebedrijven in onder andere de Verenigde Staten, Canada en Nieuw Zeeland wordt het scoren van de conditie van melkkoeien toegepast als een aanvullend managementinstrument. In Nederland komt het scoren van de conditie van melkgevende en droogstaande koeien ook steeds meer in de belangstelling. Naast melkcontrolegegevens, rantsoen- en voerefficiëntieberekeningen en ziekte- en vruchtbaarheidskengetallen is inzicht in het verloop van de conditie van individuele koeien onmisbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Conditiescore voor melkvee is een handleiding waarin doel, werkwijze en praktisch gebruik van conditiescore is vastgelegd. De verschillende conditiescores worden via grote kleurenfoto’s duidelijk toegelicht. De handleiding is bedoeld voor veehouders, het onderwijs en bedrijfsleven voor instructie. Achterin het boek staan formulieren die gebruikt kunnen worden om de conditiescore op in te vullen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.