Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331487
Title Low-input Schapenhouderij
Author(s) Boersma, R.; Bodegraven, D. van; Vellema, P.; Boer, J. de; Middelkoop, A.J.; Moerdijk, J.J.; Mol, G.; Sytsma, P.H.; Tol, J.C. van der; Berkhof, L.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Themaboek 41) - 36
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1999
Keyword(s) schapen - low input landbouw - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - schapenhouderij - duurzame veehouderij - sheep - low input agriculture - sustainability - farm management - sheep farming - sustainable animal husbandry
Categories Small Ruminants (Sheep and Goats) / Farm Management
Abstract In dit themaboek zijn de resultaten van vier jaar onderzoek naar low-input schpenhouderij beschreven, samen met de perspectieven voor dit houderijsysteem in de praktijk. Dit themaboek biedt met name voor schapenhouders en voorlichters informatie om na te gaan in hoeverre het low-inputsysteem als compleet bedrijfssysteem of op onderdelen kan worden ingepast op het bestaande bedrijf. Het ministerie van LNV heeft destijds voor de Nederlandse schapensector een concurrerende, veilige en duurzame lamsvleesproductie als doelstelling geformuleerd. Met het in dit themaboek beschreven low-inputsysteem zou deze doelstelling kunnen worden gerealiseerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.