Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331490
Title Handboek Geitenhouderij
Author(s) Schuiling, E.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Themaboek 44) - 241 p.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2000
Abstract De positie van de geiten in Nederland is sterk aan verandering onderhevig geweest in de 20 e eeuw. Van leverancier van melk, vlees en huiden voor de kleine man was de geit geworden tot een dier wat voornamelijk hobbymatig werd gehouden voor fokkerij en keuringen. Vanuit het ‘terug naar de natuur’ gevoel in de tachtiger jaren is de geit als leverancier van melk en melkproducten weer in de belangstelling gekomen. Doordat er een goede afzetmarkt bleek te zijn voor geitenproducten zowel in eigen land als daarbuiten, is een verdere groei en professionalisering van de geitenhouderij tot stand gekomen. Voor deze bedrijfsmatige sector was weinig schriftelijke informatie voor handen. De beperkte kennis was daarnaast slechts fragmentarisch beschikbaar. Dit handboek is samengesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Melkgeitenhouders (NeVeM). Het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) heeft in samenwerking met de DLV de informatie verzameld, bewerkt en gebundeld. Een aantal zaken met name ten aanzien van regel- en wetgeving worden in dit handboek echter niet uitvoerig behandeld, omdat deze veelvuldig aan verandering onderhevig zijn. Het handboek is een naslagwerk voor de praktische geitenhouderij, het relevante bedrijfsleven en het onderwijs.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.