Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331515
Title Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'
Author(s) Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport. Varkens 3) - 31
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) biggen - diergezondheid - ziektepreventie - ziektebestrijding - ziekteoverdracht - varkensziekten - risicofactoren - pathogenen - dierziektepreventie - piglets - animal health - disease prevention - disease control - disease transmission - swine diseases - risk factors - pathogens - animal disease prevention
Categories Pigs / Veterinary Homeopathy and Phytotherapy / Infectious Diseases
Abstract Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te brengen naar een bedrijf met een hoge ziektevrij-status.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.