Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331739
Title De invloed van geboorte-inductie en het tijdstip van Vlekziekte-vaccinatie tijdens de zoogperiode op het interval spenen-bronst van zeugen
Author(s) Vonk, M.C.; Binnendijk, G.P.; Vesseur, P.C.
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.220) - 40
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1999
Keyword(s) zeugen - partus - vaccinatie - varkensziekten - postspeeninterval - timing - sows - parturition - vaccination - swine diseases - postweaning interval - timing
Categories Pigs / Veterinary Pharmacology and Anaesthesiology
Abstract Het doel van dit onderzoek was het bestuderen van het effect van vaccinatie gedurende de zoogperiode met het vlekziekte-parvovaccin Porcilis@ Ery+Parvo op het interval spenen-bronst en de reproductieresultaten van zeugen. Oriënterend onderzoek had aanwijzingen gegeven dat het tijdstip van vaccineren gedurende de zoogperiode van invloed lijkt op het interval spenen-bronst, met name dat vaccinatie in het begin van de zoogperiode dit interval zou kunnen verlengen. Om te kunnen achterhalen of vaccinatie gedurende de zoogperiode en/of het tijdstip van vaccinatie gedurende de zoogperiode inderdaad effect heeft op het interval spenen-bronst, zijn de zeugen in dit onderzoek in de eerste, tweede of laatste week van de zoogperiode behandeld met of het vaccin Porcilis@ Ery+Parvo of met een placebo. Ook is onderzocht of het al of niet combineren van deze behandeling met geboorte-inductie invloed had op het interval spenen-bronst
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.