Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331748
Title Vleesvarkens in een alternatief houderijsysteem met of zonder voerbespaarders
Author(s) Huiskes, J.H.; Plagge, J.G.
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.229) - 16
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1999
Keyword(s) varkens - slachtdieren - varkenshouderij - varkensvoeding - voederapparaten voor varkens - alternatieve landbouw - groeibevorderaars - scharrelhouderij - pigs - meat animals - pig farming - pig feeding - pig feeders - alternative farming - growth promoters - free range husbandry
Categories Animal Nutrition and Feeding (General) / Pigs
Abstract Een toenemend aantal consumenten, in binnen- en buitenland, wil varkensvlees waarvan bekend is dat het op een dier- en milieuvriendelijke manier is geproduceerd. Ook wil de consument de garantie dat het vlees geen residuen bevat van medicijnen of andere stoffen die de gezondheid kunnen schaden. Vanaf 1 oktober 1998 is de regelgeving verscherpt en mogen krachtvoeders voor geen enkele categorie scharrelvarkens voerbespaarders bevatten. Eerder vergelijkend onderzoek met vleesvarkens die werden gehouden volgens het reguliere systeem en vleesvarkens die werden gehouden volgens de normen voor scharrelvarkens toonde duidelijke verschillen aan in technische resultaten. Het doel van het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven was na te gaan of voerbespaarders, toegevoegd aan vleesvarkensvoer, invloed hebben op de technische resultaten van scharrelvleesvarkens
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.