Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331754
Title Haalbaarheid van de ontwerp-GHP-code voor varkensbedrijven
Author(s) Vlemmix, B.G.P.; Bokma-Bakker, M.H.; Loo, D.J.P.H. van de; Vesseur, P.C.
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.235) - 88
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2000
Keyword(s) varkenshouderij - varkensstallen - hygiëne - normen - regelingen - kwaliteitsnormen - haalbaarheidsstudies - Nederland - pig farming - pig housing - hygiene - standards - regulations - quality standards - feasibility studies - Netherlands
Categories Pigs / Animal Husbandry (General)
Abstract Medio 1995 is onder leiding van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) een GHP (Goede Hygiënische Praktijken)-code opgesteld voor varkensbedrijven en transportbedrijven. Deze code is in nauw overleg met bedrijfsleven en overheid tot stand gekomen. De code heeft betrekking op de inrichting, bedrijfsvoering en administratie van het varkens- en transportbedrijf. De landelijke minimumeisen voor varkenshouderijbedrijven zijn hierin verwerkt. De code is sinds die tijd, onder andere naar aanleiding van de varkenspestproblematiek, verder uitgewerkt en voor varkensbedrijven neergelegd in een ontwerp: “Goede Hygiënische Praktijken voor het exploiteren van varkenshouderijen 1998”. Voordat de code definitief kan worden gemaakt wil de sector duidelijkheid over de praktijksituatie op dit moment en een indruk van de haalbaarheid van invoering ervan op varkensbedrijven. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft van de PVE de opdracht gekregen een onderzoek uit te voeren, met als doel inzicht te verkrijgen in hoeverre de verschillende voorschriften van de ontwerp-GHP-code nu al in de praktijk worden toegepast en welke consequenties een verplichte invoer ervan voor praktijkbedrijven zou hebben qua uitvoerbaarheid, kosten en benodigde investeringen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.