Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331757
Title Fysieke belasting in de varkenshouderij bij verschillende werkmethoden
Author(s) Hartman, E.; Oude Vrielink, H.H.E.; Roelofs, P.F.M.M.
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.238) - 40
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2000
Keyword(s) varkenshouderij - varkensboeren - lichamelijke stress - arbeidsomstandigheden - lichamelijke activiteit - werkorganisatie - rug - pig farming - pig farmers - physical strain - working conditions - physical activity - organization of work - back
Categories Farm Management / Pigs
Abstract Op de vraag: “Had u in de afgelopen twaalf maanden weleens rugklachten?“, antwoordde in 1998 46% van de varkenshouders met ‘ja’. Dit was aanleiding voor het Praktijkonderzoek Varkenshouderij en het IMAG om onderzoek te doen naar het effect van werkmethode op de rugbelasting tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Om te beginnen werden houdingsobservaties verricht, waarmee een grove indicatie verkregen kon worden van de fysieke belasting. Vervolgens werden werkmethoden geselecteerd die door varkenshouders als rugbelastend of juist als minder rugbelastend ervaren werden. Daarna kon door metingen de lage-rugbelasting gekwantificeerd worden. In totaal hebben negen varkenshouders meegewerkt aan het onderzoek. Door de keuze van andere werkmethoden in de varkenshouderij is het mogelijk om een reductie in rugbelasting te realiseren, waardoor de kans op lage rugklachten en daarmee de kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid verkleind kan worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.