Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331773
Title Perspectieven voor niet-chemische bestrijdingsmethoden tegen fruitvliegen in varkensstallen
Author(s) Mul, M.F.; Roelofs, P.F.M.M.; Spoolder, H.A.M.
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.254) - 28
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
WIAS
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2000
Keyword(s) varkenshouderij - varkens - varkensstallen - insectenplagen - drosophilidae - insectenbestrijding - plagenbestrijding - biologische bestrijding - pig farming - pigs - pig housing - insect pests - drosophilidae - insect control - pest control - biological control
Categories Pigs / Animal Housing, Management and Care / Biological Control of Pests
Abstract Dit proefverslag gaat in op de levenswijze, de ontwikkelingscyclus en het veterinaire risico van de fruitvlieg in varkensstallen. Onduidelijk is of fruitvliegen schade veroorzaken. Het is echter niet ondenkbaar dat fruitvliegen als vector van varkensziekten kunnen fungeren. Om tot een oplossing voor de overlast van fruitvliegen in varkensstallen te komen worden de mogelijke alternatieven voor chemische bestrijding geïnventariseerd en besproken. Uiteindelijk wordt er op basis van de beschikbare informatie een advies opgesteld richting varkenshouder ten aanzien van de bestrijding van fruitvliegen op niet-chemische wijze
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.