Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331778
Title Schuine wanden in het mestkanaal van een vleesvarkensstal
Author(s) Zeeland, A.J.A.M. van
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.22) - 8
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) varkenshouderij - pig farming
Categories Pigs / Animal Husbandry (General)
Abstract Uitgangspunt was een systeem voor vleesvarkens met gescheiden mestkanalen. De hokken waren smal en diep (diepte/breedteverhouding 1,5 of meer) en voorzien van een smal waterkanaal, een bolle dichte vloer en een breed mestkanaal, waarin om de twee meter een afvoerpunt van het rioleringssysteem was gemonteerd. De schuine wanden zijn zowel in het mest- als in het waterkanaal toegepast. Water werd bespaard door in het waterkanaal twee schuine wanden onder een hoek van 60 graden te plaatsen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.