Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331811
Title Invloed van het wel of niet douchen van zeugen in een groepsdouche voor het inleggen in het kraamhok op de worpresultaten en de gezondheid van de biggen tijdens de zoogperiode
Author(s) Hoofs, A.; Gijsen, A.
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.4) - 8
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1993
Keyword(s) dierziekten - huisvesting, dieren - dierpathologie - hygiëne - biggen - zeugen - zogen - wassen (activiteit) - groepshuisvesting - animal diseases - animal housing - animal pathology - hygiene - piglets - sows - suckling - washing - group housing
Categories Pigs / Animal Housing, Management and Care
Abstract In dit onderzoek is nagegaan of het wel of niet douchen van zeugen in een goed uitgevoerde groepszeugendouche voor inleg in de kraamstal effect heeft op het aantal levend- en doodgeboren biggen en op de gezondheid van de biggen tijdens de zoogperiode
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.