Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331837
Title Buisvoerbakken voor gespeende biggen: de Groba Groepsfeeder
Author(s) Hoofs, A.I.J.; Peet-Schwering, C.M.C. van der
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.37) - 8
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) varkens - voederapparaten voor varkens - pigs - pig feeders
Categories Agricultural Engineering (General)
Abstract De onderdelen van de Groba Groepsfeedep zijn als voldoende of goed beoordeeld. De bereikbaarheid van voer en water in de trog is in de eerste helft van de opfokperiode als zeer goed beoordeeld. Het afstellen van de doseerstand voor de voertoevoer per ringbeweging is als moeilijk ervaren, met name in de eerste week na opleg. Voor een goed functioneren in de eerste week na het spenen is extra aandacht noodzakelijk. Het systeem is als bedrijfszeker beoordeeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.