Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331841
Title Buisvoerbakken voor gespeende biggen: de Swing Feeder
Author(s) Hoofs, A.I.J.; Peet-Schwering, C.M.C. van der
Source Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.41) - 8
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) varkens - varkensvoeding - voederapparaten voor varkens - pigs - pig feeding - pig feeders
Categories Feeding Systems, Feed Rations / Pigs
Abstract Geadviseerd wordt een wateropbrengst van de drink- nippels in de trog van de Swing Feedere van circa 200 ml en, afhankelijk van het aantal biggen per hok, het plaatsen van één of meerdere separate drinkbakje(s) in het hok. De onderdelen van de Swing Feedere zijn als goed beoordeeld. Het percentage biggen dat tijdens het vreten/drinken met één of twee poten in de trog staat bedraagt gemiddeld 24%. Het systeem is als bedrijfszeker beoordeeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.