Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332179
Title Hygieneprotocollen voor pathogenen in boerderijzuivel
Author(s) Haven, M.C. van der; Slaghuis, B.A.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee ) - 19
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) zuivelbedrijf op de boerderij - zuivelhygiëne - pathogenen - bacteriën - voedselveiligheid - protocollen - farm dairies - dairy hygiene - pathogens - bacteria - food safety - protocols
Categories Animal Husbandry (General) / Dairy Products / Food Quality and Safety
Abstract bedoeld voor gebruik binnen de melkveesector. Doel bij het gebruik van deze protocollen is de omstandigheden bij de melkwinning en verwerking zodanig te beonvloeden dat besmetting en/of groei van deze voor de mens schadelijke bacteriën zoveel mogelijkbeperkt wordt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.