Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332184
Title Rustige of ruige omgang met varkens
Author(s) Mheen, H. van der; Spoolder, H.A.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens ) - 26
Department(s) Wageningen Livestock Research
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) varkens - behandeling - ruwheid - dierenwelzijn - rundvleesproductie - dierverzorging - invloeden - pigs - treatment - roughness - animal welfare - beef production - care of animals - influences
Categories Pigs / Animal Housing, Management and Care
Abstract Uit onderzoek blijkt dat de interactie tussen mens en dier niet alleen het welzijn van de dieren, maar ook de productie ervan te kan beïnvloeden. Er is een onderzoek opgezet met als doel het toetsen van de hypothese dat gangbare verschillen in omgang met varkens de productieresultaten van de dieren, en de tijd nodig voor de controle van berigheid beïnvloeden. De conclusie luidt dat verschillende manieren van omgang met varkens, die langdurig worden gehandhaafd en die voor de praktijk herkenbaar zijn, een effect hebben op de productieresultaten van de dieren. Voor de praktijk hebben deze resultaten echter nog geen directe toepassingen. Blijkbaar is de benutting van de beschikbare energie bij de rustig behandelde dieren anders dan bij de ruig behandelde dieren. Rustig behandelde dieren houden blijkbaar meer energie uit het voer over, wat zich vertaalt in meer spekaanzet. De vraag is of we dit in een voordeel van de varkenshouder én het dier kunnen ombuigen. Hiervoor moet men onderzoeken of dieren die rustig worden behandeld zonder productieverlies met een andere, lager energetische voersamenstelling afkunnen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.