Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332410
Title Crina Piglets als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
Author(s) Krimpen, M.M. van; Lierop, A.H.A.A.M. van; Binnendijk, G.P.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens 23) - 14
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2003
Keyword(s) biggen - spenen - groeibevorderaars - antimicrobe-eigenschappen - diervoedering - etherische oliën - experimenten - piglets - weaning - growth promoters - antimicrobial properties - animal feeding - essential oils - experiments
Categories Pigs / Feed Additives
Abstract In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt vanaf 2005 wellicht volledig verboden, omdat het gebruik van antibiotica resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten als alternatief voor AMGB's. In opdracht van bedrijf Crina s.a. (Gland, Zwitserland) is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van de etherische olie Crinae Piglets als alternatief voor AMGB's op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen. In dit experiment zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken: voer zonder AMGB, voer met AMGB en voer met Crinae Piglets. Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 630 biggen gevolgd. De behandelingen zonder en met AMGB zijn elk 22 keer herhaald, de behandeling met Crinae Piglets 19 keer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.