Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332418
Title Praktijkinventarisatie volierebedrijven met uitloop
Author(s) Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Pluimvee ) - 45
Department(s) Livestock Research
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) hennen - pluimveehouderij - volières - huisvesting, dieren - inventarisaties - alternatieve landbouw - scharrelhouderij - diergezondheid - prestatieniveau - hens - poultry farming - aviaries - animal housing - inventories - alternative farming - free range husbandry - animal health - performance
Categories Poultry / Animal Housing, Management and Care
Abstract Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft in 2002 met een vragenlijst 17 bedrijven bezocht met Freiland-voliOres. De nadruk lag op de buitennesteieren en diergezondheid. Gebleken is dat de nieuwere voliOresystemen (jonger dan drie ronden) minder buitennesteieren geven dan de oudere systemen. De uitval is met 14,3 gemiddeld over alle koppels hoog. De belangrijkste veroorzakers van uitval zijn E. coli (4), 'opbranden' (2,5), 'dooddrukkers' 1,5 en amyloidose (1,0).Naast algemene informatie omtrent de17 bedrijven worden in de praktijk toegepaste oplossingen behandeld in dit PraktijkRapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.