Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332450
Title Melkstal of automatisch melksysteem?
Author(s) Kamp, A. van der; Hutschemaekers, B.J.H.
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 14 - 15.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) machinaal melken - melkmachines - agrarische bedrijfsvoering - efficiëntie - capaciteit - arbeid (werk) - melkproductie - kosten - bedrijfsvoering - investeringsbeslissingen - machine milking - milking machines - farm management - efficiency - capacity - labour - milk production - costs - management - investment decisions
Categories Farm Management / Animal Husbandry (General)
Abstract Als de melkstal aangepast moet worden stellen veel veehouders zich de vraag: een nieuwe melkstal of automatisch melken? Of een automatisch melksysteem (AM-systeem) interessant is, hangt af van de bedrijfssituatie, de te verwachten arbeidsbesparing en de verwachting voor de melkproductie per koe. Ook Minas en het stelsel van mestafzetovereenkomsten (MAO) kunnen hierbij een rol spelen, omdat bij een eventuele melkproductiestijging het quotum kan worden volgemolken met minder koeien. We reiken de veehouders die de aanschaf van een AM-systeem overwegen een handvat aan voor hun beslissing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.