Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332453
Title Bedrijfsbehandelplan hulpmiddel bij mastitisbestrijding
Author(s) Poelarends, J.J.; Wemmenhove, H.
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 21.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - mastitis - preventie - ziektebestrijding - controle - bestrijdingsprogramma's - medische behandeling - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - mastitis - prevention - disease control - control - control programmes - medical treatment - farm management
Categories Veterinary Science (General)
Abstract Mastitis is op melkveebedrijven een vervelende aandoening die veel schade met zich mee brengt. Op jaarbasis krijgt gemiddeld een kwart van de koeien mastitis. Een goede structurele aanpak van dit probleem is belangrijk, omdat anders de kans bestaat dat koeien niet volledig genezen of subklinisch worden. Een bedrijfsbehandelplan kan voor de veehouder een nuttig hulpmiddel zijn om de mastitis systematisch en effectief te behandelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.