Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332470
Title Opklapbaar plateau voor vleesvarkens
Author(s) Vermeij, I.
Source Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 17 - 17.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) varkenshouderij - varkens - huisvesting, dieren - bodemoppervlak - vloeren - landbouwbeleid - normen - afmesten - slachtdieren - groepshuisvesting - proefboerderijen - pig farming - pigs - animal housing - floor area - floors - agricultural policy - standards - finishing - meat animals - group housing - experimental farms
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Met een plateau kunt u in bestaande vleesvarkensstallen op een eenvoudige manier zowel de totale vloeroppervlakte als het aandeel dichte vloer vergroten. Hiermee kunt u voldoen aan de voorwaarden van het Varkensbesluit. Uit eerder onderzoek blijkt dathet plateau goed functioneert. Het is tijdelijk tot 2018 toegestaan. Vervolgonderzoek moet leiden tot optimalisatie en mogelijk definitief toestaan van de plateaustal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.