Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332494
Title Vooral aandacht voor uiergezondheid
Author(s) Smolders, G.; Vliet, J.M. van
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 2 - 3.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - biologische landbouw - diergezondheid - uiers - mastitis - ziektepreventie - melkmachines - huisvesting van koeien - rundveevoeding - agrarische bedrijfsvoering - proefbedrijven - dairy farming - organic farming - animal health - udders - mastitis - disease prevention - milking machines - cow housing - cattle feeding - farm management - pilot farms
Categories Animal Disease Prevention
Abstract De maatregelen ter verbetering van de uiergezondheid op de Bioveembedrijven hebben effect. Als de melkmachine goed werkt en de melktechniek optimaal is, kan de aandacht gericht worden op andere factoren die de uiergezondheid mede bepalen. Na soms vrijrigoureuze maatregelen om het bedrijf te saneren staat het voorkomen van een hoog celgetal of mastitis krijgen voorop. De aandacht voor een goede uiergezondheid moet, ook als er geen problemen zijn, niet verslappen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.