Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332508
Title Cigarant als krachtvoervervanger in een graskuilrantsoen voor melkvee
Author(s) Klop, A.; Remmelink, G.J.; Houwelingen, K.M. van
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 17
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - rundveevoeding - cichorei - bijproducten - vloeibaar afval - pulp - concentraten - graskuilvoer - diervoeding - diervoedering - dairy cattle - dairy farming - cattle feeding - chicory - byproducts - liquid wastes - pulps - concentrates - grass silage - animal nutrition - animal feeding
Categories Cattle / Feed Composition and Quality
Abstract Cigarant® is een product dat beschikbaar komt bij de verwerking van cichoreiwortels. Het product wordt met een droge-stofgehalte van ± 23 % afgezet als vochtrijk diervoeder in de rundveehouderij en lijkt wat betreft toepassingsmogelijkheden veel op bietenperspulp. Het is een energierijk product dankzij veel goed verteerbare celwanden. Op Praktijkcentrum Zegveld is tijdens de winterperiode 2002/2003 een voederproef uitgevoerd, waarin een deel van het krachtvoer werd vervangen door Cigarant®
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.