Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332529
Title Ammoniakemissie bij verrijkte kooien
Author(s) Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J.; Fiks, T.G.C.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Pluimvee ) - 35
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) pluimveehouderij - pluimveehokken - kooien - poultry farming - poultry housing - cages
Categories Animal Housing, Management and Care
Abstract Per 1 januari 2012 is de batterij dan ook verboden. Voor grote legbedrijven is met betrekking tot bedrijfszekerheid, overzichtelijkheid, arbeid en milieu het kooiconcept zeer interessant. De praktische toepasbaarheid van enkele nieuwe aangepaste kooien, de verrijkte kooien, is onderzocht. Deze verrijkte kooien moeten voldoen aan de EG-richtlijn van juli 1999. Voor toepasbaarheid van verrijkte kooien in de praktijk is het van belang dat de ammoniakemissie bekend is voor onder andere de vergunningverlening. Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar de ammoniakemissie uit stallen met kleine en grote verrijkte kooien
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.