Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332536
Title Microklimaat bij gespeende biggen: de beoordeling
Author(s) Wagenberg, V. van
Source Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 6 - 7.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) varkenshouderij - biggen - varkensstallen - microklimaat - klimaatregeling - temperatuur - luchttemperatuur - omgevingstemperatuur - ventilatie - kunstmatige ventilatie - dierenwelzijn - pig farming - piglets - pig housing - microclimate - air conditioning - temperature - air temperature - environmental temperature - ventilation - artificial ventilation - animal welfare
Categories Pigs / Animal Housing, Management and Care
Abstract Dit artikel beschrijft een systeem waarmee weergegeven kan worden hoe goed/ hoe slecht een klimaatsysteem functioneert. Hierbij wordt gekeken naar temperatuur en katawaarde in het microklimaat. Het beoordelingsysteem is gebruikt voor een onderzoek in een afdeling met deurventilatie. Er blijken grote verschillen tussen hokken. Met name de achterste hokken en de hokken aan ongeïsoleerde muren zijn regelmatig te koud, terwijl andere hokken weer regelmatig te warm zijn. Volgens de theorie heeft dit gevolgen voor de productieresultaten. Ook het praktijkonderzoek wijst hier op, al waren de verschillen niet aantoonbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.