Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332540
Title Omzien en vooruitkijken op Praktijkcentrum Sterksel
Author(s) Bosch, H.K.J.
Source Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 12 - 13.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) varkenshouderij - landbouwkundig onderzoek - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - proefstations - pig farming - agricultural research - pilot farms - demonstration farms - experimental stations
Categories Pigs / Animal Husbandry (General)
Abstract Koos Broekman neemt in december afscheid als bedrijfsleider van Sterksel. Na 34 jaar vindt hij het mooi geweest. Vanaf het eerste begin was hij nauw betrokken bij de opbouw van het huidige Sterksel, tot en met de renovatie van september jl. Een stuk levenswerk. Hij wordt opgevolgd door de huidige proevencoördinator van Sterksel, Mart Smolders. Met hen een terugblik. en een vooruitblik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.