Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332542
Title Natuurlijke ventilatie automatisch regelen
Author(s) Huijben, J.; Praktijkonderzoek Veehouderij (PV),
Source Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) varkenshouderij - varkens - slachtdieren - varkensstallen - ventilatie - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - luchtstroming - temperatuur - pig farming - pigs - meat animals - pig housing - ventilation - natural ventilation - air conditioning - air flow - temperature
Categories Pigs / Farm Buildings and Installations
Abstract De nieuwste ontwikkeling op het gebied van ventilatiesystemen wordt op het Praktijkcentrum Sterksel onderzocht in een afdeling met 144 vleesvarkens. De regeling is niet gekoppeld aan een ventilator of centraal afzuigsysteem, maar zet een nokklep in beweging. Daardoor wordt de afvoer van de ventilatielucht door natuurlijke ventilatie geregeld. Het jaren geleden beproefde systeem met natuurlijke ventilatie heeft door de verandering bij de luchtaanvoer een nieuwe impuls gekregen. Bovendien voldoet de vloeruitvoering aan de normen voor emissie-arme huisvesting. De ervaringen van de eerste ronde met betrekking tot het klimaat zijn positief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.