Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332564
Title Stro praktisch inpasbaar?
Author(s) Vermeer, H.M.
Source Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)1. - ISSN 1570-8578 - p. 4 - 5.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) varkensstallen - dierenwelzijn - stro - ligstro - zeugen - zwangerschap - pig housing - animal welfare - straw - litter - sows - pregnancy
Categories Animal Housing, Management and Care / Pigs
Abstract Stro biedt varkens een heleboel mogelijkheden, maar is het ook praktisch inpasbaar? In een nieuw verschenen folder is de stand van zaken weergegeven. Het oriënterende onderzoek op onderdelen van de afgelopen jaren wordt nu voortgezet op systeemniveau,waarbij we de losse onderdelen samenvoegen. Het meest luxe systeem, de "Comfort-class" varkenstal komt op Praktijkcentrum Raalte in onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.