Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332570
Title Exenta kruidentinctuur biedt perspectief bij diarree-problemen
Author(s) Rodenburg, T.B.; Smolders, M.M.A.H.H.
Source Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)1. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) biggenvoeding - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antidiarrhoica - dierziektepreventie - piglet feeding - feed additives - growth promoters - antidiarrhoea agents - animal disease prevention
Categories Feed Additives / Pigs
Abstract Bij gespeende biggen is onderzocht of Exenta kruidentinctuur een alternatief kan zijn voor amgb's. Biggen die Exenta kruidentinctuur door het drinkwater kregen, hadden minder vaak, en ook minder ernstige diarree dan dieren die voer zonder amgb's kregen, gedurende de eerste twee weken na opleg. Dit vertaalt zich echter niet in betere technische resultaten. Maar dat geldt ook voor dieren die voer met amgb's kregen. Exenta kruidentinctuur zou met name voor bedrijven met veel maag/darm- problemen een goede mogelijkheid kunnen bieden om de maagdarmgezondheid te stimuleren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.