Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332734
Title De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland
Author(s) Smit, M.H.; Vos, B.I. de; Wilde, J.W. de
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789052429199 - 75
Department(s) LEI Natuurlijke Hulpbronnen
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) economische analyse - hengelsport - sportzeevisserij - sportvissen - openluchtrecreatie - werkgelegenheid - nederland - overheidsbeleid - economic analysis - angling - sea fishing - game fishes - outdoor recreation - employment - netherlands - government policy
Categories Agricultural Economics (General) / Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Rapport van een onderzoek in opdracht van Directie Visserij van het Ministerie van LNV naar het economisch belang van de sportvisserij in Nederland en van de recreatief-toeristische potentie ervan. Het totaal van de jaarlijkse uitgaven van sportvissers aan hun sport representeert de economische waarde. Aan dit bedrag is een schatting van de werkgelegenheid gekoppeld op grond van toegevoegde waarden per mensjaar ontleend aan het CBS. Voor de sportvisserij op de binnenwateren leveren bestaande onderzoeken uiteenlopende schattingen van totale uitgaven en werkgelegenheid. De maximale schatting komt op circa 600 miljoen euro als jaarlijkse omzet en een werkgelegenheid van ruim 2.500 mensjaren. Voor de zeesportvisserij zijn gegevens verzameld via interviews en literatuur. De economische waarde van de zeesportvisserij wordt geschat op ruim 125 miljoen euro; de ermee samenhangende werkgelegenheid is circa 800 mensjaren. De totale omzet en werkgelegenheid in de sportvisserij in Nederland komen daarmee op 725 miljoen euro en 3.300 mensjaren. Als recreatief-toeristische potentie wordt beschouwd: het groeipotentieel van de recreatief- toeristische voorzieningen ten behoeve van de sportvisserij. Op grond van tendensen in relevante gebieden wordt een bescheiden groei van de behoefte aan dergelijke voorzieningen verwacht. De omzet en werkgelegenheid in deze branche zullen hoogstens groeien tot resp. 340 miljoen euro en circa 1.300 mensjaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.