Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332748
Title Terugdringen van slachtafwijkingen in de varkensvleesketen
Author(s) Bondt, N.; Elzen, G.J.F. van den; Hoste, R.; Wagenberg, C.P.A. van; Vermeij, I.; Fels, J.B. van der
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789052429229 - 38
Department(s) LEI Markt en Ketens
LEI Sector en Ondernemerschap
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) agrarische economie - varkensvlees - varkenshouderij - slacht - variatie - informatie - nederland - schadepreventie - agricultural economics - pigmeat - pig farming - slaughter - variation - information - netherlands - loss prevention
Categories Agricultural Economics (General) / Pigs
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de behoeften en mogelijkheden voor terugkoppeling van gegevens van slachterij naar varkenshouder, met als doel het reduceren van ketenverliezen door een betere verticale samenwerking en het dichter bij de markt brengen van de varkenshouder. In het onderzoek is het economisch voordeel van het terugdringen van slachtafwijkingen (borstvliezen, longen, poten en dergelijke) berekend, zowel voor de varkenshouder als voor de slachterij en is tevens een aanzet gegeven voor terugkoppeling van slachtgegevens via een internettoepassing
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.