Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332868
Title Emissie van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater in het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa's
Author(s) Merkelbach, R.C.M.; Smidt, R.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 980) - 53
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) pesticiden - emissie - waterverontreiniging - oppervlaktewater - gewasbescherming - monitoring - groningen - drenthe - pesticides - emission - water pollution - surface water - plant protection - monitoring - groningen - drenthe
Categories Water Pollution
Abstract In opdracht van Waterschap Hunze en Aa zijn de monitoringsresultaten over de periode 1998 t/m 2003 geinterpreteerd in het kader van de evaluatie van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV). De resultaten zijn vergeleken met modelberekeningen voor de jaren 2000 en 2002. Gebruikmakend van omzetcijfers uit 2000 en 2002 zijn een tweetal emissiescenario¿s doorgerekend, die kortweg zijn genoemd: 0% LOTV en 90% LOTV. Voor beide jaren zijn alleen de twee belangrijkste emissieroutes gekwantificeerd: drift en laterale uitspoeling. Het rapport beschrijft de synthese van de meetuitkomsten in het licht van de modelberekeningen voor de belangrijkste werkzame stoffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.