Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332926
Title Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren
Author(s) Geurts, J.; Bontes, B.; Pijnappel, H.; Schouwenaars, J.M.; Klinge, M.; Kleef, H. van; Lamers, L.
Source [S.l.] : s.n. - 120
Department(s) Soil Physics, Ecohydrology and Groundwater Management
WIMEK
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) laagveengebieden - plassen - veenmoerassen - herstel - ecologie - waterkwaliteit - waterbeheer - hydrologie - monitoring - nederland - aquatische ecosystemen - fens - ponds - bogs - rehabilitation - ecology - water quality - water management - hydrology - monitoring - netherlands - aquatic ecosystems
Categories Aquatic Ecology
Abstract In dit eerste tussenrapport van het OBN-onderzoek aan laagveenwateren staan de resultaten van het onderzoek dat uitgevoerd werd in het afgelopen jaar. Hoofdstuk 3 geeft een beknopt overzicht van de onderzoekslocaties. In de volgende drie hoofdstukken presenteren de drie onderzoekers hun deelonderzoeken: hydrologie, water en veenkwaliteit (hoofdstuk 4), verlanding en veenvorming (hoofdstuk 5) en voedselwebrelaties (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de specifieke problematiek met betrekking tot laagveenfauna en het streven naar de aanstelling van een vierde junior onderzoeker. Tenslotte zullen in hoofdstuk 8 de voornaamste conclusies op een rij worden gezet, waarbij aangegeven wordt hoe de onderzoeksresultaten vertaald kunnen worden naar terrein- en waterbeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.