Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333083
Title Keizersrande; das, veldsalie en korenbloem naast alant en zilverreiger; een bedrijfsplan
Author(s) Corporaal, A.; Schrijver, R.A.M.; Stortelder, A.H.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1015) - 67
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landgoederen - regionale planning - natuurbescherming - agrarische bedrijfsvoering - uiterwaarden - overijssel - ijssel - salland - estates - regional planning - nature conservation - farm management - river forelands - overijssel - river ijssel - salland
Categories Nature Management (General) / Alternative Farming
Abstract De opdrachtgever, Stichting IJssellandschap te Deventer en eigenaar beheerder van ruim 3400 hectare landgoederen rondom Deventer, zocht een eigentijds antwoord voor het 240 ha grote, nieuwe landgoed Keizersrande. Binnen dit landgoed worden binnen- en buitendijkse gebieden in samenhang betrokken bij een groot ruimte-voor-rivierproject (RVR) in de uiterwaarden. Er zijn 4 mogelijke bedrijfstypen onderzocht aan de hand van ecologische, economische en sociale argumenten, maar ook is gelet op beheersmatige zaken (rivier, natuur, landbouw) en zaken aangaande de toepassing van de Vogelrichtlijn in relatie met de verschillende bedrijfstypen. De combinatie van de regeling SN met het type natuurgericht bedrijf (van boeren-voor-natuur) biedt de meeste en beste doelrealisatie. In de praktijk betekent dit een compleet gesloten bedrijf met daaraan gekoppeld een zoogkoeien-neventak. De bedrijfseconomische basis biedt veel perspectief: er wordt een jaarlijks saldo berekend van bijna ¿ 300.000, waarin het relatief grote aandeel van het vermogensinkomen sterk doortelt; er wordt een arbeidsopbrengst van ongeveer 3 VAK gegenereerd. Dit is voor de stichting reden daarop te koersen, en in samenwerking met de nabij wonende agrarische ondernemer H.Harmelink, de fase in te gaan om dit te realiseren ondanks het experimentele karakter van het bedrijf en de onzekerheden die er beleidsmatig en bestuurlijk nog zijn. Zo is er een moderne potstal nodig die zo centraal mogelijk binnen het toekomstige bedrijf zou moeten liggen, en dat is buitendijks.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.