Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333206
Title Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten baten analyses: een handreiking ter aanvulling op de OEI-Leidraad
Author(s) Ruijgrok, E.C.M.; Brouwer, R.; Verbruggen, H.; Groot, R.S. de; Bos, E.J.
Source Amsterdam : Witteveen+Bos - 63
Department(s) Environmental Systems Analysis
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Urban Economics
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - bodem - water - economische evaluatie - kosten-batenanalyse - infrastructuur - overheidsbeleid - natuur - infrastructure - nature conservation - soil - water - economic evaluation - cost benefit analysis - government policy - nature
Categories Nature Management (General)
Abstract Hoe kunnen de effecten van infrastructuurprojecten op natuur, water en bodem kwantitatief worden opgenomen in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (=MKBA)? In deze handreiking wordt aangegeven dat dit kan door de fysieke effectenvaninfrastructuur op natuur, water en bodem, zoals bepaald in de milieu effect rapportage (= m.e.r.) te vertalen naar welvaartseffecten. Vervolgens is deze handreiking toegepast op een case studie, namelijk de GoudenRail: het betreft de fictieve aanleg van een nieuwe spoorlijn voor het vervoer van goederen, zoals de Betuweroute dat in werkelijkheid is
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.