Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333756
Title Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding
Author(s) Steenbergen, J.
Source Yerseke : RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C075/04) - 39
Department(s) RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) benthos - sediment - verzilting - haringvliet - westerschelde - benthos - sediment - salinization - haringvliet - western scheldt
Categories Aquatic Ecology
Abstract In opdracht van het RIKZ is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische respons van een ecosysteem in een zoet-zout overgang bij sterk wisselende zoutgehalten en bij een gepulseerde afvoer. Hierbij is alleen gekeken naar de benthische leefgemeenschappen, omdat zij een centrale schakel vormen in het estuariene ecosysteem. Daarnaast is het bentos een goede indicator voor vervuiling en stress zoals zoutschommelingen. Voorkomen en verspreiding van benthische soorten in een estuarium hangen onder meer af van het gemiddelde zoutgehalten en de fluctuaties rond dit gemiddelde.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.