Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333780
Title Duurzame landbouw in beeld
Author(s) Kolk, J.W.H. van der; Eck, W. van; Spiertz, J.H.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1024) - 28
Department(s) Soil Science Centre
Landscape Centre
Crop and Weed Ecology
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) bedrijfssystemen - alternatieve landbouw - duurzaamheid (sustainability) - landbouw - nederland - farming systems - alternative farming - sustainability - agriculture - netherlands
Categories Alternative Farming
Abstract De transitie naar een meer duurzame landbouw kan worden vormgegeven via een cyclisch proces. Dit proces bestaat uit: definiëren van maatschappelijke doelen, het uitwerken van toekomstbeelden en een waarde-afweging op duurzaamheid. In dit rapport worden handvatten gegeven voor deze drie stappen. Er worden een vijftal maatschappelijke doelen uitgewerkt. Voor vijf landbouwvormen worden korte en lange termijn toekomstbeelden weergegeven. Vervolgens wordt met behulp van het 3P-toetsingskader een eerste toetsing uitgevoerd voor deze beelden. Na toetsing volgt dan een heroriëntatie op de doelen en start de cyclus weer opnieuw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.