Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333869
Title Geschiktheid van bermmaaisel als meststof; een verslag van acht praktijkproeven
Author(s) Spijker, J.H.; Ehlert, P.A.I.; Jong, J.J. de; Niemeijer, C.M.; Scheepens, P.C.; Vries, E.A. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 963) - 64
Department(s) Landscape Centre
Soil Science Centre
PRI Crop and Production Ecology
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) grassen - vegetatie - maaien - grasmaaisel - organisch afval - wegbermen - compostering - toxiciteit - voedingsstoffen - zware metalen - arsenicum - nederland - bedijking - grasses - vegetation - mowing - grass clippings - organic wastes - roadsides - composting - toxicity - nutrients - heavy metals - arsenic - netherlands - embankments
Categories Compost / Agriculture (General)
Abstract In acht pilots is op praktijkschaal bermmaaisel verzameld en voorbewerkt met als doel te kunnen inzetten als meststof in de landbouw. Dit bermmaaisel is geanalyseerd op organische-stofgehalte, homogenitiet van de organische stof, contaminatie met zware metalen en de aanwezigheid van vitale onkruidzaden. De resultaten zijn vergeleken met de eisen zoals het ministerie van LNV deze heeft geformuleerd in 2002.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.