Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 333871
Title Water- en zoutbeheer Polder de Noordplas; schematisatie, parameterisatie en verkennende scenarioanalyse
Author(s) Dik, P.E.; Kroes, J.G.; Smit, A.A.M.F.R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 986) - 80
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) waterbeheer - zout - watersystemen - afvoer - polders - grondwaterstand - oppervlaktewater - waterbalans - bodemwater - chloride - waterstand - integraal waterbeheer - zuid-holland - water management - salt - water systems - discharge - polders - groundwater level - surface water - water balance - soil water - chloride - water level - integrated water management - zuid-holland
Categories Hydrology / Drainage
Abstract In opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland is met het instrumentarium FIW MultiSwap een integrale analyse uitgevoerd van de water- en zoutstromen in bodem en oppervlaktewater van de Noordplas. Daarvoor is het gebied geschematiseerd en geparameteriseerd. Er zijn water- en zoutbalansen opgesteld voor de hele polder en voor verschillende deelgebieden. Het model is getoetst met gemten peilen, afvoeren en grondwaterstanden. Na de toetsing en zijn verkennende scenario berekeningen uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.