Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334400
Title Dynamiek van een populatie reeën zonder beheersjacht
Author(s) Breukelen, L. van; Wieren, S.E. van
Source Zoogdier 15 (2004)1. - ISSN 0925-1006 - p. 9 - 13.
Department(s) Wildlife Ecology and Conservation
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) capreolus capreolus - populaties - populatiedynamica - populatie-ecologie - jagen - voortplanting - kalveren - jonge dieren - mortaliteit - predatie - overleving - noord-holland - capreolus capreolus - populations - population dynamics - population ecology - hunting - reproduction - calves - young animals - mortality - predation - survival - noord-holland
Categories Animal Ecology / Population Ecology
Abstract Resultaten van onderzoek naar de ontwikkeling van de reeënpopulatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen na het staken van de beheersjacht in 1997. Gevreesd werd voor een sterke toename gevolgd door een grote sterfte Dit bleek niet het geval; de populatie blijft min of meer stabiel. Van de processen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor deze stabilisatie (sterfte, migratie of voortplanting) blijkt kalversterfte het belangrijkste (voral als gevolg van predatie door vossen)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.