Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334432
Title Fosfaatbehoefte van bloembollen; onderbouwing van de fosfaatbemestingsadviezen
Author(s) Ehlert, P.A.I.; Pasterkamp, H.P.; Brouwer, G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 990) - 112
Department(s) Soil Science Centre
Nursery Stock-Flower Bulbs
PRI Crop and Production Ecology
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) fosformeststoffen - bloembollen - fertigatie - bemesting - phosphorus fertilizers - ornamental bulbs - fertigation - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Bulb and Tuber Flowers
Abstract De fosfaatbemestingsadviezen voor bloembollen zijn in de periode 1996-2002 onderwerp van onderzoek geweest. De aanleiding daartoe werd gevormd door het feit dat het fosfaatoverschot op bedrijfniveau knelt met het toegelaten overschot volgens MINAS en omdat het advies zwak onderbouwd en gedateerd is. De meststofbehoefte van bolgewassen afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem is vastgesteld. Verder is onderzocht welke fosfaattoestand nagestreefd dient te worden en hoe fosfaatbemesting afgestemd kan worden op de fosfaattoestand zonder in conflict te komen met de milieukwaliteitsdoelstellingen. Een nieuw bemestingsadvies is opgesteld gebaseerd op een combinatie van veld- en procesonderzoek. In het algemeen reageren bolgewassen in vergelijking met andere gewassen weinig of niet op fosfaattoestand en fosfaatbemesting. Strikte evenwichtsbemesting volgens `aanvoer is afvoer¿ volstaat bij de meeste bolgewassen. Reparatiebemesting van een te lage fosfaattoestand van duinzand volgens generieke normen leidt tot verhoogd risico op uitspoeling omdat deze grondsoort zeer zwakke bufferende eigenschappen bezit. Op dergelijke gronden verdient het uit milieuoverwegingen aanbeveling geen reparatiebemesting uit te voeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.