Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334561
Title Procesevaluatie Plan van Aanpak De Venen: bottom-up de randvoorwaarden voor de toekomst bepalen
Author(s) Berg, J. van den; Borgstein, M.H.; Bavel, M.A.H.J. van
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052429465 - 40
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
WING ProcesConsultancy
LEI Regional economy & land use
LEI Markt en Ketens
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) agrarische economie - recreatie - platteland - nederland - regionale planning - landgebruik - veengebieden - veenweiden - zuid-holland - utrecht - agricultural economics - recreation - rural areas - regional planning - land use - peatlands - netherlands - peat grasslands - zuid-holland - utrecht
Categories Agricultural Economics (General) / Regional Plans
Abstract Dit rapport geeft de uitkomsten weer van de gehouden procesevaluatie in De Venen naar aanleiding van het Plan van Aanpak De Venen. Dit plan heeft als doel het tot stand brengen van een samenhangend gebied voor natuur- en recreatieontwikkeling, waarbij in de blijvende landbouwgebieden wordt gestreefd naar handhaving en verdere versterking van een duurzame landbouw, en het bereiken van een water- en milieukwaliteit behorend bij de aanwezige of te realiseren functies. De gehouden procesevaluatie had als doel om aan de hand van de Leercyclus van Kolb reflectie op het verleden als vertrekpunt te nemen voor acties in de toekomst. Op basis van een drietal bijeenkomsten zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De geformuleerde aanbevelingen hebben betrekking op de inhoudelijke versterking van de uitvoering en de werkprocessen in termen van coördinatie en beheersstructuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.