Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334580
Title Effecten van maatregelen met betrekking tot stuurvariabelen die van invloed zijn op de doelvariabelen in de deelmaatlatten voor vis in rivieren
Author(s) Leeuw, J.J. de; Patberg, W.; Tien, N.S.H.; Winter, H.V.
Source onbekend : RIVO Biologie en Ecologie (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C84/04) - 30
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Netherlands Institute for Fisheries Research
Aquaculture and Fisheries
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) aquatische ecologie - rivieren - watersystemen - visfauna - vismigratie - ecologische beoordeling - waterkwaliteit - habitatgeschiktheid - kaderrichtlijn water - aquatic ecology - rivers - water systems - fish fauna - fish migration - ecological assessment - water quality - habitat suitability - water framework directive
Categories Aquatic Ecology / Pisces
Abstract In het kader van het DGW-project 'Beleidstools KRW' en het stuurboordproject 'Maatregelen Kaderrichtlijn Water' onderzoekt RIZA welke maatregelen mogelijk zijn voor het realiseren van de ecologische doelstellingen van de KRW. In dit specifieke onderdeel van het project wordt gestreefd naar een overzichtelijke set van stuurvariabelen die van invloed zijn op de doelvariabelen in de deelmaatlatten voor vis. Doel van het project is een overzicht te genereren van stuurvariabelen, die in verband kunnen worden gebracht met de doelvariabelen van de deelmaatlatten vis in riviersystemen en het verband tussen stuurvariabelen en doelvariabelen zoveel mogelijk kwantitatief te onderbouwen. Onder doelvariabelen worden specifiek de ontwikkelde (deel)maalatten t.b.v. de KRW bedoeld, waarbij het achterliggende perspectief van het ecologisch functioneren van een systeem voor vis eveneens kan worden betrokken, als blijkt dat de maatlatten hierin nog niet dekkend zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.