Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334587
Title Ervaringen van melkveehouders bij vestiging in de Veenkolonien
Author(s) Rijk, P.J.; Munneke, F.J.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052429250 - 49
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) agrarische economie - melkveehouderij - boeren - vestigingsplaats van de productie - karteringen - nederland - veenkolonien - agricultural economics - dairy farming - farmers - location of production - surveys - netherlands - veenkolonien
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Dit rapport geeft inzicht in de motieven waarom melkveehouders van elders zich gevestigd hebben in Noord-Nederland met het accent op vestiging in De Veenkoloniën. Enkele tientallen recent gevestigde melkveehouders zijn bezocht of telefonisch geinterviewd. Ook enkele gebiedsmakelaars zijn geïnterviewd. Ingegaan is onder meer op de redenen van vestiging, de omvang van de bedrijven, de afstand tot het vertrekgebied en de gezinssituatie. Ook is ingegaan op de mate van tevredenheid, voor- en nadelen, tekortkomingen en verbeterpunten bij hervestiging
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.